ÇOKGENLERİN ÇEVRE UZUNLUKLARI

karenin , üçgenin, dikdörtgenin, altıgenin,beşgenin, çevresi nasıl bulunur.

ÇOKGENLERİN ÇEVRE UZUNLUĞU   ETKİNLİK VE TESTLERE GİT

Düzlemsel bir şeklin kenar uzunlukları toplamı şeklin çevre uzunluğunu verir.

Ç harfi ile gösterilir.


Karenin Çevresi: Karenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a=4a olur. 

Örnek: Bir kenarı 5 cm olan karenin çevre uzunluğunu bulunuz.

5+5+5+5 = 4*5 = 20 cm

Dikdörtgenin Çevresi: 

Dikdörtgenin iki kısa iki uzun kenarı olduğu için çevresi

Ç=a+b+a+b=2a+2b olur.

Çeşitkenar Üçgenin Çevresi:

 Çeşitkenar üçgenin bütün kenarları farklı olduğu için çevresi Ç=a+b+c olur.

İkizkenar Üçgenin Çevresi: 

İkizkenar üçgenin iki kenarı eşit, biri farklı olduğu için çevresi Ç=a+a+b olur.

Eşkenar Üçgenin Çevresi: 

Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a=3a olur.

  

Düzgün Beşgenin Çevresi: 

 

Düzgün beşgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a+a=5a olur.

Beşgen ile ilgili problemler

1-Düzgün Beşgen şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 10 m ise etrafına çit çekmek için kaç m çit gereklidir.

çözüm : tüm kenarları eşittir.

5.10m = 50m

2-Bir düzgün beşgen şeklindeki masanın bir kenarı 45 cm dir. Etrafı 4 kez çevrilerek süsleniyor. Kaç m süs gereklidir.

Çözüm:

5. 45 = 225 cm = 2,25 m dir.


Buna benzer farklı sorular yazabilirsin.

Düzgün Altıgenin Çevresi: 

 


Düzgün altıgenin bütün kenarları eşit olduğu için çevresi Ç=a+a+a+a+a+a=6a olur.


Düzgün olmayan  Şekiller:

Düzgün olmayan şekillerde ise tüm kenar uzunlukları toplanır.


 

6.sınıf, 6 sınıf, 6. sınıf, çokgen, çevre ,çokgenlerin. çevre uzunlukları, kare , dikdörtgen, üçgen, altıngen çevre, bulma, hesaplama, ,işlemleri, özellikleri, tanım, örnek, konu anlatımı, ödevi,performansı,nedir, nasıl,yazılı konu anlatımı, özelliği,,problemleri nedir,