2018-2019 7. SINIF Matematik Konuları Ünite halinde Kısa özet Liste Halinde

7. SINIF 1. ÜNİTE KONULARI
Tam Sayılarla İşlemler


7. SINIF 2. ÜNİTE KONULARI
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler


7. SINIF 3. ÜNİTE KONULARI
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem


7. SINIF 4. ÜNİTE KONULARI
Oran ve Orantı
Yüzdeler


7. SINIF 5. ÜNİTE KONULARI
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire


7. SINIF 6. ÜNİTE KONULARI
Veri Analizi
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri