>>>>VİDEO KONU ANLATIM SAYFASI <<<<

SORULAR


1-Bir düzgün altıgenin bir köşesinden en fazla kaç köşegen çizilir?


6-3=3


2-Beş kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır?


5-3=2
2.5=10
10:2=5 


3-Bir onikigenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaçtır?


12-2=10
10.180=1800


4-6 kenarlı bir düzgün çokgenin köşegen sayısı kaçtır?


6-2=4
4.180=720
720:6=120


5-Bir dış açısının ölçüsü 30 olan düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?


180-30=150


6-Aşağıdaki çokgenlerden hangisi bütün köşegenleri bibirine eşittir?


A-Düzgün altıgen
B-Eşkenar dörtgen
C-Parelelkenar
D-Dikdörtgen


cevap=D


7-Aşağıdaki köşegenlerinhagilerinin köşegenleri dik kesişir?
1-Eşkenar üçgen
2-Kare
3-Dikdörtgen
4-Eşkenar dörtgen


2,3,4


8-Düzgün bir sekizgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?


360:8=459-Düzgün bir onikigenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?


1800:12=150


Aşağıdaki çokgenlerin hagilerinin bütün köşegenleri bibirini ortalar?
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Düzgün altıgen
4-Eşkenar dörtgen


2,3,4


10 kenarlı bir düzgün çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç derecedir?


10-2=8
8.180=1440


Aşağıdaki düzgün çokgenlerden hangisinin bi iç açısının ölçüsü, bir dıi açısın ölçüsünün iki katına eşittir?


A-Eşkenar üçgen 
B-Kare
C-Düzgün yedigen
D-Düzgün altıgen 


cevap=A


Düzgün onbeşgenin bir dış açısın ölçüsü kaç derecedir?


360:15=24


Bir Köşesinden çizilebileceğimiz köşegen sayısı7 olan çokgen kaç kenarlıdır?


7+2=9


Düzgün beşgenin bir köşesinden çizilebilecek köşegenlere enfazla kaç tane içgen oluşturulur?


5-2=3


Herhangi bir köşesine ait dış açısının ölçüsü 102 olan çokgeninaynı köşedeki iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
180-102=78


Düzgün sekizgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?


360:8=45
Düzgün sekizgenin bir iç açısın ölçüsü kaç derecedir?


8-2=6
6.180=1080
1080:8=135


12 genin dış açısı kaç derecedir?
360


Bir dış açısı 60 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır?
360:60=6 
Öz değerlendirmem; 
Ben bu odevde çokgenlerin özellikleri,çokgenlerde açı hesaplama,düzgün çokgenn vb kavramları öğrendim.


Kaynakçam


Anafen çalışma dergisi 2. sayı sf 54-56 arası
Zambak test çokgenler (test 16) soru 7,8,10,12,15.
Anafen soru bankası sf 124